Odlety a prílety

Aktuálny zoznam príletov a odletov podľa zvoleného času. Zobrazené su vždy prílety a odlety v trojhodinových intervaloch.
Prílety

Odlety

Upozorňujeme cestujúcich, že letisko Bratislava sa nevyhlasujú v termináli. Všetky informácie o letoch sú zobrazené na informačných tabuliach v odletovej hale. Preto odporúčame cestujúcim dodržiavať časy uvedené na letenke.

TOP
MIMORIADNA SPRÁVA: Pravidelné lety sú na letisku v Bratislave od 13. 3. 2020 zakázané minimálne do 10. 4. 2020. O ďalšom postupe bude cestujúcich informovať letecká spoločnosť. VIAC INFO