Prílety
Odlety


Upozorňujeme cestujúcich, že letisko Bratislava sa nevyhlasujú v termináli. Všetky informácie o letoch sú zobrazené na informačných tabuliach v odletovej hale. Preto odporúčame cestujúcim dodržiavať časy uvedené na letenke.

TOP